hlavicka.gif, 91 kB

ŘÍZENÍ STAVEBNÍCH PROJEKTŮ

Co nabízíme

Činnost manažera stavebního projektu je určena pro každého kdo zvažuje výstavbu nebo rekonstrukci budov pro osobní či podnikatelské účely.

Jistě víte, že realizace takového rozhodnutí představuje nejen potřebu nemalých finanční prostředky, ale také řadu starostí a množství času, který bude muset investor věnovat řízení a dohledu nad výstavbou. V případě, že se nejedná o zkušeného profesionála v oblasti stavebnictví, nebude při řízení stavebního projektu rovnocenným partnerem zejména stavebním firmám, ale také projektantům i úředníkům. Nedostatek zkušeností i času, který může osoba zabývající se jinou činností stavbě věnovat, se proto nakonec vždy negativně projeví na nákladech stavby, termínech dokončení i kvalitě výsledného díla......a také na psychické pohodě investora.... Velmi podstatná je také zkušenost při zajištění minimalizace řady rizik spojených se stavebním projektem, které laik většinou nedocení nebo si je vůbec neuvědomuje. Fatální problém pak nebývá zdaleka výjimkou...

motto.gif, 5,7kB

Jsme přesvědčeni, že služba, kterou nabízíme klientům už více než 10 let se vyplatí u každého stavebního projektu, jehož předpokládané náklady převyšují alespoň cca 1 milion korun. Naše zkušenost jednoznačně dokládá, že hodnota efektu naší činnosti pak výrazně převyšuje cenu naši služby.


Podrobnější popis služby

Podstata ŘÍZENÍ STAVEBNÍHO PROJEKTU spočívá v zastupování klienta-investora v procesu přípravy a realizace výstavby nebo rekonstrukce pozemních staveb, s cílem minimalizovat jeho náklady při maximalizaci kvality díla a omezení všech rizik.

Řízení stavebního projektu zahrnuje především tyto činnosti prováděné naší firmou:

1. Příprava stavby:
1.1. spolupráce s investorem na optimálním definování požadavků na stavební dílo
1.2. hrubý odhad nákladů, orientační ověření ekonomické proveditelnosti investice
1.3. předběžná jednání s orgány státní správy a možnými účastníky stavebního řízení
1.4. zajištění potřebných průzkumů a dalších úkonů, které je vhodné provést před zahájením projektových prací
1.5. zpracování předběžného harmonogramu výstavby
1.6. organizace výběrového řízení na projektanta a vyhodnocení tohoto řízení
1.7. vypracování návrhu smlouvy o dílo s projektantem
1.8. spolupráce s projektantem při zpracování projektové dokumentace stavby, při zajišťování souladu projektu s požadavky investora a při zpracování projektu do podrobností jednoznačně definujících vlastnosti stavby, použité prvky, technické řešení a kvalitu
1.9. organizace výběrového řízení na dodavatele stavby a vyhodnocení tohoto řízení
1.10. vypracování návrhu smlouvy o dílo s generálním dodavatelem nebo více dodavateli

2. Realizace stavby:
2.1. kontrola provádění prací a plnění časového harmonogramu
2.2. přebírání řádně dokončených stavebních etap
2.3. kontrola věcné správnosti splátkových a fakturačních podkladů dodavatelů a jejich vzájemný soulad se smlouvou a prováděním prací
2.4. účast na pravidelných kontrolních dnech
2.5. řešení případných víceprací: zajištění jejich technického řešení, dohodnutí ceny, posouzení vlivu na časový harmonogram

3. Dokončení stavby:
3.1. organizace převzetí stavby a kolaudačního řízení
3.2. závěrečné vyúčtování stavby
3.3. dohled nad odstraňováním záručních závad.

Výše uvedený přehled činností není definitivní a je ve smlouvě s každým zákazníkem individuálně upravován v závislosti na konkrétním projektu a potřebách daného klienta.

Chtěli bychom zdůraznit, že při naší činnosti zastupujeme vždy výhradně klienta – investora a našim cílem je hájit jeho zájmy. Naše firma nepracuje pro dodavatele stavebních prací, projektanty ani výrobce stavebních materiálů a ani jimi není přímo či nepřímo motivována.

Naši klienti se vždy přesvědčili, že výběrová řízení se dají zajišťovat poctivě a transparentně (ačkoliv jinak tomu v tomto státě snad už nikdo nevěří) a smlouvy se stavebními dodavateli mohou být pro investory výhodné a bezpečné!
.
panorama.gif, 2 kB
ADUT s.r.o., Vodičkova ulice 36, 110 00 Praha 1, tel: 603 506 850, e-mail: adut@adut.cz, www.adut.cz
© ADUT spol. s r.o. - aktualizováno 1.8.2017  |  webdesign URVIHO